Výsledky vyhledávání pro dotaz komunik��cii

Výsledky vyhledávání v sekci: Zaujímavosti

Komunik?cia v partnerskom vzťahu

Komunikácia v partnerskom vzťahu Všetko, čo sa okolo nás deje, na nás pôsobí a my pôsobíme na okolie. Sme súčasťou celku, teda všetkého, čo je. Tento kontakt sa deje cez naše zmysly, ktoré zachytávajú informácie a naša myseľ ich spracováva a dáva im VÝZNAM, náš osobný zmysel a až tento zmysel spúšťa väčšinu reakcií v našom tele a našej duši. Ak napr.chápeme dotyk na našom ramene ako priateľské gesto dobrého človeka,potešíme sa. Ak však chápeme tento dotyk ako vyhrážku nepriateľa,zľakneme sa alebo nahneváme. A podľa toho buď otvoríme náruč, alebo spustíme padací most. A niekedy, po čase zistíme, že sme objali nepriateľa a vyhnali priateľa.V partnerskom vzťahu, práve tak ako v každom inom vzťahu, neustále prijímame a vysielame informácie, správy a dávame im vlastný význam,pochopenie. Tento proces je komunikácia. Komunikácia patrí medzi základné zložky vzťahu a je vo veľkej miere nástrojom lásky i nenávisti. Komunikácia a partnerské vzťahy sa nám môžu dariť,ak v nich budú prevažovať momenty, kedy sa úprimne, poctivo a otvorene držíme vo vyjadrovaní pravdivosti vlastného prežívania v danej chvíli ,a úprimne sa zaujímame o pravdu druhého partnera a chceme ju pochopiť.K tomu sa viaže aj druhá podmienka a to je udržanie postoja rešpektu k samému sebe i k partnerovi, zachovávania priazne (aj a najmä vtedy, akdruhý robí niečo, čo nám vadí) rovnako sebe i partnerovi, zachovávanie záujmu. Heslovite - ak pri komunikácii skombinujeme pravdivosť a lásku. Pravdivosťvo vyjadrovaní sa živí schopnosťou byť v dobrom kontakte s vlastným prežívaním a postrehnúť celé spektrum. Veľa ľudí robí napr. tú chybu,že sa zamerajú len na jeden výsek svojej reality a oznámia partnerovi či partnerke len to, že sa hnevajú, ale už nie to, že im na nich záleží, alebo len to, že sa tešia z prítomnosti druhého, ale už nie to,čo im vadí. Takáto neúplnosť sa mnohým zdá taktická, ale v skutočnosti spôsobuje veľa problémov. O postoj lásky - ako udržania a prejavovania priazne - ide, ak prekonáme v sebe chuť ublížiť druhému,keď sa cítime ublížení my. Keď prežívame bolesť, hnev či strach. Ak ani vtedy nezačneme druhého slovne „ biť "a ostaneme pri komunikácii. To znamená, že nebudeme druhého obviňovať, poučovať, odsudzovať, nadávať mu, hroziť mu, ale vyjadríme vlastnú bolesť, hnev, či strach a žiadame,aby to druhý pochopil a tiež aby vyjadril čo prežíva on. Takéto vyjadrovanie a vzájomné chápanie má moc liečiť, zbližovať. Pravdaže nikto nedokáže komunikovať takto neustále. Nič sa nestane ak sa partneri nechajú „vytočiť", ak sa dokážu po čase spamätať a z boja prejsť ku komunikácii. Je to tak aspoň pestré a posilňuje sa odolnosť.Ak však nepoznajú nič len boj alebo mlčanie (nakoniec to je často tiež skrytým bojom), potom vzťah ochorie. Ak máme nejaký problém vo vzťahu a v komunikácii, neškodí preskúmať, či sme sami k sebe a k partnerovi dostatočne pravdiví a láskaví. Sama existencia problémov naznačuje, že to tak nie je, aj keď nám sa zdá, že chyby robí iba ten druhý. Východiskom je spoločne hľadať konkrétnu podobu našej pravdy (o našom prežívaní a našom vzťahu) v konkrétnej situácii.Prevládajúca filozofia vzťahov u súčasných ľudí je, zdá sa, iná. A to je , podľa mojich skúseností, dôvodom veľkého trápenia. Je to filozofia „oko za oko, zub za zub". Som k tebe dobrý/á, kým si ty ku mne. Ale akonáhle sami zdá ( a často iba zdá ), že si ma sklamal/a, tak ti to vrátim. A začína sa boj a neláska. O klamstve ani nehovoriac. S takouto filozofiou nepomáhajú žiadne príručky o komunikácii.Niektorí ľudia sa zas nechcú učiť. Zakladajú si na tom, že učia sa len ľudia neskúsení, veľmi mladí. Alebo, že sa už dosť učili a teraz chcú žiť. Stým sa dá ťažko niečo robiť. Každý musí sám prísť na to, že stále vieme iba veľmi málo z tajomstiev života, že hoci sme napr. dosiahli v nejakej oblasti impozantný úspech, je stále mnoho toho, čo nedokážeme a že učiť sa po celý život je fajn, je to dokonca vzrušujúce a zábavné,aj keď zas chce to nasadenie. Neučiť sa, naopak, skôr či neskôr zákonite povedie k tvrdým životným úderom a bolestiam. Vlastne,akonáhle sa nám život začne komplikovať, je to signál - je potrebnéviac učenia.

Pokračovat na článek