76ZOBRAZENÍ

Americkí študenti dlhujú v dôsledku pôžičiek na vzdelanie závratnú sumu, vyššiu ako stála vojna v Iraku


V posledných rokoch sa veľa hovorilo o náraste amerického dlhu a obrovských vojenských výdavkoch Washingtonu v zámorí. Dlh amerických domácností však v tomto smere vôbec nezaostáva, práve naopak.

Podľa najnovších údajov zverejnených na internetovej stránke Sovereign Man, dlh amerických študentov dosiahol rekordných 1,5 bilióna dolárov. Vládne pôžičky tvoria 70 percent tejto hodnoty. Uvedená suma je dokonca vyššia ako americké výdavky na vojnu v Iraku.

Finančná pomoc, ktorej cieľom je napomôcť mladým ľuďom získať prístup k vysokoškolskému vzdelávaniu, za posledných 12 rokov rýchlo rástla. Súčasné študentské dlhy predstavujú viac ako osem percent hrubého domáceho produktu (HDP) krajiny.

Absolvent vysokej školy v Amerike dlhuje po skončení štúdia v priemere 34-tisíc dolárov, ktoré bude splácať najbližších 21 rokov. Každá štvrtá splátka z celkového počtu 44 miliónov pôžičiek je v omeškaní.

Neslávne známym príkladom bola sieť súkromných vysokých škôl Corinthians Colleges, ktorú v roku 1999 ovládli investori z Wall Street. Tieto vzdelávacie inštitúcie využívali v rámci svojho financovania pochybné praktiky, ktoré hraničili s podvodom. Corinthians Colleges fungovala výhradne za účelom zisku. Americká vláda sa preto v roku 2015 rozhodla udeliť dlhovú amnestiu viac ako 350-tisíc jej študentom.

Študentské pôžičky majú významný vplyv na duševné zdravie dlžníkov. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti SoFi, ktorá poskytuje refinancovanie študentských pôžičiek, hypoték a osobných pôžičiek. Až 83 percent respondentov sa vyjadrilo, že z dôvodu úveru cítia napätie. Depresívne pocity v súvislosti so splácaním úveru uviedlo 50 percent opýtaných. Viac ako tretina dlžníkov spomenulo problémy so spánkom.

Aj takéto dôsledky má súčasný bezohľadný neoliberalizmus a korporatokracia.