621ZOBRAZENÍ


Kým Poliaci potvrdili svoju povesť najzbožnejšieho európskeho národa, ďalší naši susedia Česi zasa svoju povesť najväčších ateistov v Európe. Prieskum zverejnil britský cenník The Guardian. Opiera sa o údaje spoločnosti European social survey, ktorý zbieral údaje v rokoch 2014 až 2016 medzi mladými ľuďmi od 16 do 29 rokov.

Až 91 percent Čechov neverí v žiadneho Boha, nechodí do kostola a nemodlí sa. Prieskum v dvadsaťjeden európskych krajinách vrátane Ruska a mimoeurópskeho Izraela potvrdil, že neveriaca mládež nechodí do kostola ani sa nemodlí. Tento trend prevláda v dvanástich skúmaných krajinách. Rusko so 49 percentami neveriacich mladých skončilo tesne na hranici.

Respondenti si mohli vybrať z troch možností: neverím v žiadneho boha, verím v Boha, alebo verím v iného ako kresťanského Boha. Po najteistickejších Čechoch sa ako druhí európski neznajbohovia umiestnili mladí Estónci s 81 percentami a za nimi Švédi so 75 percentami.

Tradičné hodnoty kresťanskej kultúrnej Európy sa zjavne strácajú, náboženstvo vymiera. Výnimkou je Poľsko, kde v kresťanského Boha verí 83 percent mladých a Litva, kde sa k viere prihlásilo 75 percent opýtaných. Najviac ľudí, ktorí veria v iných bohov, je v Rakúsku a vo Francúzsku – v oboch krajinách je to 11 percent.

Slovensko sa hlási ku katolíckym tradičným európskym krajinám, na Vzkriesenie či Božie narodenie sú aj kostoly plné, mnoho ľudí chodí na púte, naozaj hlboko prežívajú svoju vieru. Popri nich sa objavuje aj úkaz, ktorý sa dá nazvať falošným katolicizmom. To sú ľudia, ktorí v nedeľu síce ostentatívne na omšu prídu, aj sa vyspovedajú, aj pomodlia, aj zaspievajú, ale kresťanského skutku sa od nich nedočkáte. Je jasné, že takéto konanie možno pozorovať aj v iných krajinách aj pri iných náboženstvách, ale o tom prieskum pre The Guardian nehovorí…