88ZOBRAZENÍ

S  historikom umenia, spisovateľom a výtvarníkom Milanom Augustínom

 Literatúra faktu, ale aj beletria či spájanie oboch žánrov a to všetko so spoločným menovateľom zvaným história. Takto by sa dal charakterizovať autorský záber spisovateľa, historika, umenovedca a výtvarníka Milana Augustína, ktorý má na svojom konte takmer tridsať titulov. Okrem bohatej úrody kníh inšpirovaných slovenskou, ale aj egyptskou či polynézskou históriou je napríklad aj autorom libreta úspešnej výstavy Napísané zostáva, na ktorej v roku 1997  na nádvorí Bratislavského hradu predstavil výber faksimílií najstarších zachovaných písomných dokumentov viažúcich sa k obdobiu Veľkej Moravy

Váš spisovateľský záber je úctyhodný. Od staroslávnych slovenských baníckych miest cez staroveký Egypt, údolie Nílu, Saharské oblasti a Maghrib, ale i Južnú Ameriku a Pacifickú oblasť. Tahiti, Markézske ostrovy až po slávny Veľkonočný ostrov a odtiaľ späť do Európy od jej najstarších čias až po dnešok. Ktorá zemepisná oblasť a ktoré dejinné obdobie je vám najbližšie?

Svet je dnes už pomerne malý. Zaujímam sa vždy o niečo nove, nakoľko neustále sa objavujú nové skutočnosti a nové súvislosti, ktoré menia zaužívané pohľady na históriu ako aj na svet. Ten je v neustálom pohybe, časová postupnosť vytvára a prináša neustále nové skutočnosti. Aj naša zem a jej jednotlivé detaily sa neustále menia, ale nie vždy si to uvedomujeme. Už starý antický filozof Herakleitos z Efezu lakonicky skonštatoval: Nikdy nevstúpiš to tej istej rieky.  Musím však konštatovať, že stále romanticky spomínam na zážitky z Polynézie, návštevu ostrova Oa Hiva, kde dožil svoj život francúzsky maliar Paul Gaugin, na hrob ktorého som priniesol kus jaspisu z banskoštiavnického vulkánu na pamiatku môjho obdivu k jeho tvorbe, ale i na ostrov Rapa Nui, teda Veľkonočný ostrov, ktorému  som venoval pred časom svoju knihu Omyl pána Hayerdahla.

Historia magistra vitae – história je učiteľkou života, učili nás na gymnáziu. Platí to aj dnes v našej informačnej dobe, keď si každý mladý človek môže nájsť na internete rôzne zdroje a príslušné informácie?

Ja  nie som absolvent gymnázia, ale Strednej priemyselnej školy baníckej v Banskej Štiavnici, a tak mám teda inú formu stredoškolského vzdelania. Mali sme však mimoriadne vzácnu pani profesorku Máriu Sliačanovú, ktorá nás aj mimo školské osnovy učila o európskej literatúre, poézii a filme. Načítali sme si veľa kníh práve v období, keď sa vo vtedajšom Československu na chvíľu ľahšie dýchalo a žilo. Vydávali sa mnohé knihy a časopisy, ktoré boli vyhľadávané aj v Čechách. Mnohé v Sovietskom zväze vtedy zakázané knihy vychádzali u nás na pokračovanie v časopisoch a vydané boli aj knižne. Či už to bol Doktor Živago alebo Jeden deň Ivana Denisoviča, o súdobej francúzskej literatúre ani nehovoriac.

K vašej otázke – internet je praktický, ale musíte sa v ňom orientovať a samozrejme aj overovať si fakty. Nedávno som surfoval po internetových stránkach venovaných poľskej histórii. Tam uvedené fakty mali iné historické dátumy, ako internetové stránky nemecké či naše… Ak chcete ísť hlbšie, musíte predsa len navštíviť archívy a knižnice, lebo platí to staré antické „Litera scripta manet“,  teda „Napísané zostáva“….