434ZOBRAZENÍ

Každý rok si ľudia vo viac ako 130 krajinách sveta pripomínajú 14. november  – Svetový deň diabetu. Dátum nie je vybraný náhodne – v teň deň v roku 1891 sa narodil kanadský fyziológ Frederic Grant Banting, jeden z hlavných objaviteľov inzulínu. V roku 1923 dostal za svoj objav Nobelovu cenu.

Tento sviatok sa každoročne pripomína na podnet Medzinárodnej federácie diabetu s podporou Svetovej zdravotníckej organizácie od roku 1991 ako reakcia na stúpajúci výskyt cukrovky na celom svete. Má nielen upozorniť na stále sa zvyšujúci výskyt nebezpečného ochorenia, ktoré už má charakter epidémie so život ohrozujúcimi komplikáciami, ale najmä na pokroky v oblasti diagnostiky a liečby vo svete. Cieľom je tiež informovať laickú verejnosť, aby ľudia vedeli, či a kedy je čas navštíviť svojho lekára a podrobiť sa diagnostike.

 Cukrovku, čiže diabetes mellitus má v súčasnosti na svete viac ako 300 miliónov ľudí, z toho väčšina z nich má druhý typ, ktorej sa hovorí aj starecká cukrovka. Problémom však je, že sa objavuje u čoraz mladších ľudí. Očakáva sa, že počas nasledujúcich rokov sa počet pacientov s týmto ochorením zdvojnásobí.

Na Slovensku má cukrovku vyše 350 tisíc ľudí, z toho podľa odborníkov štvrtina z nich o ochorení ani nevie. Ročne pribúda viac ako 20 tisíc novo diagnostikovaných diabetikov. V 90 percentách trpia diabetom druhého typu, pri ktorom je najdôležitejším  faktorom vzniku nadváha, obezita a málo fyzickej aktivity.