236ZOBRAZENÍ


Mandala je sakrálny magický symbol využívaný v duchovnej praxi budhizmu. Mandalám je pripisovaná zvláštna sila umožňujúca lepšie pochopiť samých seba, nachádzať vo vlastnom podvedomí riešenie problémov, ukľudňovať sa a pocítiť prílev energie.

Ak sa nemôžete sústrediť, skúste tento postup: Zavrite oči, 3 krát sa zhlboka nadýchnite a otvorte oči, a vyberte si prvý obrázok, ktorý vám padol do oka. Niekoľko sekúnd sa naň pozerajte a potom si prečítajte výklad. 

1. Harmónia

Ovláda ju duchovný element. Ideálne vyvážené jing a jang, ženská a mužská energia. Ideálne vyvážené spolupôsobenie všetkých prvkov. Nesie v sebe ducha labutej energie. Prináša labutí pôvab ženstva a ochrannú mužskú silu. Pripomína nutnosť duševnej vyrovnanosti. Pri pohľade na nu, zatúžite po dosiahnutí čo najväčšej harmónie medzi telom, rozumom a dušou. Žiada od vás umenie ustúpiť, stanoviť si správne priority a usporiadať života.

2. Vyliečenie

Ovládaná elementom ducha. Každý z kruhov zobrazuje vrstvu vašej podstaty. Všetky body zameriavajú koncentráciu na vyliečenie. Nesie v sebe ducha ropuchy. Prináša hlboko očistnú energiu. Váš duch žiada od vás venovať menej pozornosti dôsledkom a sústrediť svoju energiou na porozumenie a prijatie terajšej situácie. Ak pôjdete hlbšie, pochopíte, že vyliečiť sa môžete, začnete sa na všetko díva z iného uhla.

3. Intuícia

Riadi ju duchovný prvok. Každý druh predstavuje vrstvu vašej podstaty, trojuholníky vyjadrujú jej trojstrannosť. Vaša intuícia začína silnieť ako nadchádzajúci výbuch sopky spoločne s celým vašim ohromným vnútorným vesmírom.Táto mandala nesie v sebe ducha sovy. Pomáha prebudiť vášho ducha, je ako stráž k bráne vašej vnútornej múdrosti. Váš duch od vás chce, aby ste verili, naslúchali a zostávali otvorení. Zbavte sa všetkých predsudkov a znovu skúmajte sami seba a svoj vrodený dar. Už teraz poznáte viac ako tušíte.

4.Videnie

Riadená elementom ducha. Pomáha odhaliť vaše skutočné predurčenie. Ujasňuje zámery a hlavne životné ciele. Každý z kruhov je vrstvou vašej podstaty, symbolizuje vzájomné pôsobenie prvkov vytvárajúcich vaše jedinečné videnie života. Nesie ducha energie bieleho tigra. Táto nádherná šelma vidí všetko s veľkou jasnosťou, sústredením a mimoriadnou pozornosťou. Zdrží vás okamžitých pohnútok a zameria na ambície. Váš duch požaduje vizualizáciu a budúcnosť. Buďte sústredení a držte sa cieľa.

5. Odpustenie

Riadená vodným elementom. Kruhy na okrajoch sú ochrannou bariérou, hlboké pretkaniny pozitívneho a negatívneho priestoru sa stretávajú v jednom romboidnom strede: všetky vaše city, lásky i obavy smerujú do jediného bodu. Nesie psieho ducha, bezpodmienečné priateľstvo a hlbokú oddanosť. Pripomína, že rovnako ako pes, tak odpúšťajúca duša je najlepším priateľom človeka. Váš duch chce, aby ste si ujasnili svoje problémy. Zmierte sa so svojimi citmi a odpusťte.